Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Taxor & avgifter

Cirka 7 % av kommunens inkomster utgörs av avgifter, t ex vatten och avlopp, barnomsorg.

De avgifter kommunen tar ut för renhållning, vatten och avlopp får enligt lagen endast användas för just dessa verksamheters kostnader. Detta innebär att kommunen inte har rätt att höja avgifterna för exempelvis renhållning, för att finansiera extra lärartjänster inom skolan.

Inom barnomsorg, fritidsverksamhet och äldre- och handikappomsorg täcker avgifterna endast en del av de verkliga kostnaderna. Resterande kostnader finansieras till största delen av skatteintäkter och en liten del av staten via statsbidrag.

I Trosa kommuns författningssamling hittar du våra taxor.

Björn Alm

Ekonomichef

Telefonnummer
0156-533 36