Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekonomi

För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas.

Din skatt

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa kommun 21,40 kronor i skatt för din kommunala service.

I din skattesats ingår förutom skatt till Trosa kommun, skatt till Region Sörmland. Regionskatten är 10,83 kronor. Utöver dessa skatter tillkommer kyrkoavgift och begravningsavgift. Kyrkoavgiften betalar alla som är medlemmar i Svenska kyrkan.  Begravningsavgift betalar alla.

Skatt och avgift 2024

  • Kommunalskatt 21,40
  • Regionskatt 10,83
  • Avgift Svenska kyrkan 0,97
  • Begravningsavgift 0,277

Total skatt och avgift

  • om du tillhör Svenska kyrkan  33,477
  • om du inte tillhör Svenska kyrkan  32,507

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Björn Alm

Ekonomichef

Telefonnummer
0156-533 36