Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Organisation och politik

I Trosa kommun finns 35 folkvalda politiker och 23 ersättare som vid valet 2022 valdes in i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Vid sidan av de folkvalda finns ytterligare ca 50 politiker som utsetts av fullmäktige att sitta i någon av kommunens nämnder.

Politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder kallas med ett annat ord för förtroendevalda, eftersom de fått förtroendet av kommunens medlemmar, direkt eller indirekt, att besluta i gemensamma frågor för kommunen.

De allra flesta förtroendevalda är fritidspolitiker, vilket innebär att de fullgör sina politiska uppdrag på fritiden. Vissa förtroendevalda, i allmänhet ordförandena i kommunstyrelse och nämnder, är hel- eller deltidspolitiker.