Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden ansvarar för kommunens utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxen enligt skollag och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet. Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen tillhör också nämndens ansvar.

Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, individ- och familj.

Humanistiska nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Nämnden har ett utskott, individ- och familjeutskottet med fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande för individ- och familjeutskottet är Ricken Svensson-Nyqvist (L).

Humanistiska nämndens ordförande är Michael Swedberg (M), 1:e vice ordförande är Lena Isoz (M) och 2:e vice ordförande är Conny Velén (S).

Det är tjänstepersoner på skolkontoret och socialkontoret som i praktiken sköter det löpande arbetet. Kontorens tjänstepersoner har också befogenhet att fatta många beslut som ligger under humanistiska nämndens arbetsområden.

Michael Swedberg (M)

Ordförande

Mobilnummer
073-354 22 30