Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, bl.a. bygglovshanteringen och beredningen av detaljplaner.

Vidare svarar nämnden för frågor som rör tomtkö, mät- och kartverksamhet, fastighetsbildning, strandskyddsdispens mm. Nämnden ansvarar även för räddningstjänsten.

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är Dan Larson (M), 1:e vice ordförande är Ulf Struwe (M) och 2:e vice ordförande är Karin Bråth (S).

Dan Larson (M)

Ordförande

Mobilnummer
070-678 04 58

Sandra Berwing

Nämndsekreterare

Kanslienheten

Telefonnummer
0156-522 78