VMA i Vagnhärad i Trosa kommun

Det brinner i en byggnad med kraftig rökutveckling till följd. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Sörmland.

Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, bl.a. bygglovshanteringen och beredningen av detaljplaner.

Vidare svarar nämnden för frågor som rör tomtkö, mät- och kartverksamhet, fastighetsbildning, strandskyddsdispens mm. Nämnden ansvarar även för räddningstjänsten.

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är Dan Larson (M), 1:e vice ordförande är Ulf Struwe (M) och 2:e vice ordförande är Karin Bråth (S).

Dan Larson (M)

Ordförande

Mobilnummer
070-678 04 58

Sandra Berwing

Nämndsekreterare

Kanslienheten

Telefonnummer
0156-522 78