Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Eget dricksvatten

Dricksvatten räknas som ett livsmedel och det ställs höga krav på beredning och distribution av dricksvatten. Undantagna är enskilda brunnar och mindre vattenverk som inte används i kommersiell eller offentlig verksamhet.

Enskild brunn

Många har en egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. Trosa kommun ansvarar inte för vattnets kvalité men Trosa kommuns miljökontor fungerar som rådgivare när det gäller vattenkvalitén. Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalité, men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma. Grävda brunnar har högre andel otjänligt dricksvatten jämfört med borrade brunnar.

Sedan 2014 är det LivsmedelsverketÖppnas i nytt fönster som ansvarar för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar.

Provtagning egen brunn

Dricksvattnet bör analyseras vart tredje år hos ett ackrediterat dricksvattenlaboratorium. Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst varje år. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Tillsyn över vattenverk

En del får sitt vatten från mindre vattenverk som drivs privat. Dessa vattenverk omfattas också av dricksvattenföreskrifterna och måste registreras som livsmedelsanläggning. Trosa kommuns miljökontor bedriver tillsyn över vattenverk som tillhandahåller vatten kommersiellt och offentligt eller i en omfattning större än 10 kubikmeter vatten per dygn. Verksamhetsutövaren ska utföra regelbunden provtagningar och ha ett system för egenkontroller, där analysresultaten skickas till miljökontoret.

Nyköpings kommun

Telefonnummer
0155-24 80 80

Miljöfrågor kopplade till livsmedel och dricksvatten från egen brunn besvaras fram till september 2025 av Nyköpings kommun.