Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bevattning med åvatten

Att använda vatten från Trosaån till bevattning har blivit alltmer populärt. Förutom att det är bra för att värna om vårt dricksvatten innehåller vattnet från Trosaån mycket näring som växtlighet mår bra av. Däremot behöver Trosa kommun som vattenrättsägare veta vilka som gör uttag ur ån samt ungefär hur stort uttaget är för att vid exempelvis lågvatten kunna kontakta berörda.

För att hämta vatten ur de delar där Trosa kommun är vattenrättsägare krävs tillstånd. Inför sommaren 2022 görs därför en satsning för att kartlägga hur många som faktiskt gör ett uttag av åvatten, så att det finns en större insyn i hur mycket vatten som faktiskt tas i bruk. Oavsett om du har en tidigare uppgörelse med Trosa kommun om att ta vatten för bevattning är det viktigt att ansöka om tillstånd.

Som vattenrättsägare har Trosa kommun rätt att reglera uttag av vatten från Trosaån. I dagsläget har detta inte varit aktuellt, men i framtiden kan det innebära att Trosa kommun tillfälligt kan behöva reglera eller förbjuda uttag vid exempelvis extremt lågvatten eller vid eventuell negativ påverkan på Trosaåns växt- och djurliv.

Vem behöver göra ansökan?

Alla fastigheter som hämtar vatten ur Trosaån, oavsett om man har en tidigare uppgörelse eller inte. De fastighetsägare som kan förbise detta är de som har en tomt där Trosaån inkluderas och som därmed själva reglerar sitt uttag.

Ansökan görs genom vår e-tjänst som du hittar på e-tjanst.trosa.se/bevattningÖppnas i nytt fönster.

Bostadsrättsföreningar och jordbruksverksamheter

För bostadsrättsföreningar som tar vatten från Trosaån krävs ansökan av tillstånd via Länsstyrelsen. En del föreningar som har gamla tillstånd från mitten av 1900-talet kan behöva ansöka om nytt tillstånd då fastigheterna har förändrats över tid. Jordbruksfastigheter får nyttja vatten ur Trosaån utan tillstånd om vattnet används för djurhållning. Däremot krävs tillstånd om vattnet används för bevattning av åkermark. Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland om du är osäker på vad som gäller för dig och din förening/verksamhet.

Ansökan om vattenuttag via Länsstyrelsen i Södermanland gör du här. Öppnas i nytt fönster