Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ansök om eller säg upp plats på förskola och fritidshem

Du ansöker enkelt om plats på förskola eller fritidshem via vår barnomsorgswebb. Förskola finns för barn från 1 år till de börjar förskoleklass och fritidshem för barn från 6 års ålder till vårterminen året barnet fyller 13.

När du söker förskoleplats till ditt barn har du möjlighet att ange upp till fyra köalternativ. När det gäller plats på fritidshem väljer du den skola där ditt barn är inskriven. Du kan ansöka om plats på förskola och fritidshem i samma ansökan. För att ansöka om barnomsorg i enskild regi tar du kontakt direkt med förskolan som administrerar kö och placeringar. Fritidshem finns ej i enskild regi i Trosa kommun.

Klicka här för att ansöka om kommunal barnomsorgsplats i Trosa kommun.Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

 • När kan mitt barn börja?

  Vi erbjuder placering året om beroende på när man önskat plats. Inskolningen börjar i regel alltid på en måndag eller en tisdag och varar under en eller två veckor. Inskolningen är föräldraraktiv, vilket menas att du som vårdnadshavare förväntas vara med under barnets inskolningstid.

  Under sommarveckorna 28-31 sker ingen inskolning. Som tidigast kan en inskolning ske från och med vecka 32 då förskolan öppnar igen efter sommarsammanslagningen (en fyraveckorsperiod under sommaren då förskolorna slås ihop).

 • Vad gäller när jag är föräldraledig eller arbetssökande och har barn i förskolan?

  Om du är föräldraledig eller arbetssökande och ditt barn är minst ett år och inte börjat förskoleklass eller skola har du  rätt till barnomsorg högst 24 timmar per vecka. Nytt schema skickas in via barnomsorgswebbenÖppnas i nytt fönster från aktuellt datum.

  Man betalar platsen månadsvis enligt kommunens debiteringstabell. Förläggningen av timmarna beslutas av förskolechef efter behov och verksamhetens förutsättningar.

  Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år de fyller tre år. Föräldrar som redan har barnomsorg får avdrag för allmän förskola i föräldraavgiften.

  Ansökan till allmän förskola görs via våra e-tjänster.Öppnas i nytt fönster

 • Vad gäller när jag är föräldraledig eller arbetssökande och har barn på fritidshem?

  Om du är föräldrarledig eller arbetssökande och har barn på fritidshem har du rätt till platsen högst 10 timmar per vecka.

  Nytt schema skickas in via barnomsorgswebbenÖppnas i nytt fönster från aktuellt datum. Man betalar platsen månadsvis enligt kommunens debiteringstabell. Förläggningen av timmarna beslutas av rektor efter behov och verksamhetens förutsättningar. Om du har särskilda behov av barnomsorg under föräldraledigheten så tar man kontakt med förskolechef eller rektor för beslut om omsorgsbehovet för barnet.

 • Vad gäller om man bor i annan kommun vid ansökningstillfället?

  Man kan alltid ansöka om plats även om du inte bor i kommunen. Om man har särskilda skäl till en placering står man i kö på samma villkor som Trosa kommuns medborgare, om så inte är fallet erbjuder vi placering i mån av plats.

  Mer information kommer i samband med köbekräftelsen, som skickas hem till dig efter du skickat in ansökan.

 • Hur gör jag för att säga upp en plats på förskola/fritidshem?

  Om du behöver säga upp din/dina barns plats i barnomsorgen gör du det via barnomsorgswebbenÖppnas i nytt fönster. Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. Om man vill byta barnomsorg från kommunalt driven till enskilt driven verksamhet eller tvärtom måste man säga upp den plats man lämnar.

  4-månadersregel gäller vid uppsägning av plats

  Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. Gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem.

  Mer om regelverket för barnomsorg finns härÖppnas i nytt fönster.

 • Erbjudande om plats på förskola/fritids

  När du ansökt om plats så kommer du som vårdnadshavare få hem ett platserbjudande för ditt barn. Du tackar ja eller nej till erbjuden plats inom 14 dagar från daterat brev. Om du inte svarar inom 14 dagar förlorar du din plats och platsen erbjuds till nästa barn i kön. Om du tackar nej till erbjuden plats behöver du söka plats på nytt.

  För att kunna tacka ja eller nej behöver du logga in på Barnomsorgswebben med ditt BankID. Följande uppgifter behöver du komplettera din ansökan med:

  • schema
  • inkomstuppgifter
  • kontaktuppgifter

  Mer information om vad du behöver registrera i barnomsorgswebben hittar du under Avgifter och regler förskola och fritids.Öppnas i nytt fönster

 • Hur ställer man sig i barnomsorgskön?

  När ditt barn är minst sex månader kan du ställa dig i barnomsorgskön och kan erbjudas plats tidigast från det datum ditt barn fyller ett år. Du har möjlighet att välja upp till fyra köalternativ i din ansökan till förskola. Plats på fritids kan du ansöka om, så snart ditt barn ska börja skolan. Klicka här för att ansöka om kommunalplats.

  Om du vill ställa dig i kö till enskilt driven förskola tar du kontakt direkt med dem. I kommunen finns tre enskilt drivna förskolor; Lagnö Barn,Öppnas i nytt fönster DalbystuganÖppnas i nytt fönster och DibberÖppnas i nytt fönster (Dibber Bråta i Trosa och Dibber Fänsåker i Vagnhärad).

  Syskonförtur

  Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan.

  Köbekräftelse

  I samband med din ansökan skickar Skolkontoret en köbekräftelse hem till dig. Där står kontaktuppgifter, önskat startdatum, dina köalternativ i turordning, ködatum och garantidatum. Garantidatum gäller förutsatt att du och ditt barn är folkbokfört i Trosa kommun. Bor du i annan kommun vid ansökningstillfället kan ditt barn stå i kö på samma villkor om du har särskilda skäl. Mer information skickas hem till dig i samband med köbekräftelsen.

  Om ditt behov av barnomsorg upphör eller ändras på något sätt, ber vi dig att meddela Skolkontoret, så snart som möjligt.

 • Jag vill byta förskola inom kommunen, hur gör jag?

  Om du önskar en annan kommunal förskola i Trosa kommun kan du ställa ditt barn i överflyttningskö. Du kontaktar skolkontoret för att uppge vilken förskola du önskar istället. I början av en termin görs i regel en överflyttning och platserbjudande skickas i god tid innan en ny placering. Gäller överflyttning under annan tid på året är det förskolechef på mottagande skola som tar beslut.

 • Hur lång tid tar det innan jag kan få plats för mitt barn?

  Kommunen är skyldig att ordna en förskoleplats inom fyra månader. Väntetiden beror på vilken förskola barnet önskar plats på, vissa har längre väntetider. Vi försöker i möjligaste mån att tillgodose de val av förskola man valt i första hand.

 • När får man svar?

  För förskola

  På din köbekräftelse, som skickas ut per post efter inskickad ansökan, finns ditt garantidatum förutsatt att du är boende i kommunen. Senast det datumet har Trosa kommun skyldighet att erbjuda plats i barnomsorgen. Om du bor i annan kommun behöver du ansöka av särskilda skäl för att ha samma förutsättningar att få plats som Trosa kommuns invånare. Mer information bifogas din köbekräftelse.

  Om du står i barnomsorgskön och önskar plats med start i augusti, så kommer du få hemskickat ett platserbjudande i god tid innan det är sommarstängt.

  Nya barn kommer skolas in tidigast fr om vecka 32.

  För fritids

  När det gäller ansökan om fritids kommer platserbjudande skickas när ditt barn är inskriven på skolan.

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde

Trosa kommun är finskt förvaltningsområde och erbjuder språkstöd på Väsby förskola i Vagnhärad. Här har vi finsktalande pedagogisk personal. I din ansökan om barnomsorg kryssar du i Finskt förvaltningsområde/Väsby förskola.

Om du har frågor kan du kontakta Skolkontoret på telefonnummer 0156-520 00 eller mejla till trosaskolkontor@trosa.se.

Marit Bagger

Administratör barnomsorg och skola

Telefonnummer
0156-520 95

Öppettider

Telefon- och besökstid
Mån-fre kl. 8-12

Åsa Friberg

Administrativ assistent barnomsorg/skola

Telefonnummer
0156-523 56

Öppettider

Telefon- och besökstid
Mån-fre kl. 8-12