Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Barnomsorgswebben

Barnomsorgswebben använder du när du ansöker om plats på förskola eller fritids. Det är även via barnomsorgswebben som du tackar ja eller nej till erbjuden plats, registrerar barnets schema samt avslutar placering.

Mer information

 • Logga in med BankID
 • Glömt lösenordet?

  Klicka härÖppnas i nytt fönster för ansökan om ett nytt lösenord.

 • Jag vill säga upp mitt barns plats, hur gör jag?

  Vid uppsägning Öppnas i nytt fönsterav ditt/dina barns plats gör du det i barnomsorgswebben och då gäller en månads uppsägningstid.

  Delad faktura

  Om du har delad faktura är det bara din plats som sägs upp och den andra vårdnadshavaren har betalningsansvar och ansvar för schema fr om sista placeringsdag.

  Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden.

  Plats i enskild förskola

  Har du plats i enskilt driven förskola görs uppsägningen där ditt barn är inskriven.

  Byte mellan kommunal och enskild förskola

  Om man vill byta barnomsorg från kommunalt driven till enskilt driven verksamhet eller tvärtom måste man säga upp den plats man lämnar.

  4-månadersregel gäller vid uppsägning

  Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. Gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem.

 • Vilka uppgifter ska jag registrera?

  Aktuella uppgifter ska alltid finnas när det gäller:

  • Schema (tid på förskola och fritids. Vid schema för fritids ta ej med skoltid)
  • InkomstuppgiftÖppnas i nytt fönster (årsinkomst innan skatt delat på 12 månader)
  • Kontaktuppgifter (för att du ska få en bekräftelse krävs din mailadress)

  Personuppgifter du lämnar i barnomsorgswebben behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i våra register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

 • Hur och var lägger jag in mitt barns schema?
  • Trosa kommun erbjuder barnomsorg måndag till fredag från kl 06.00 till kl 18.00.
  • Dessa tider gäller både på förskola och på fritidshem.
  • Ditt barn erbjuds plats i förskoleverksamhet och fritidshem endast under den tid du arbetar eller studerar plus lämnings- och hämtningstider.

  Exempel: Har du angett lämningstid klockan 08.00 så kan du tidigast lämna ditt barn det klockslaget. Samma princip gäller vid hämtning, har du uppgett hämtningstid klockan 17.00, så är det den tiden du senast ska ha hämtat ditt barn.

  Delad vårdnad

  På schemat ska barnets omsorgstid anges. Om man har oregelbunden arbetstid kan man ange en snittid per vecka och sedan informera personalen hur arbetstiden är förlagd. Vid gemensam vårdnad ska var och en lämna in sitt schema alternativt att en av föräldrarna lämnar in ett schema som gäller för båda hushållen t ex ett två-veckorsschema. Om man lämnar in varsitt schema är det viktigt att informera i kommentarsfältet för vilken period omsorgsbehovet gäller t ex ojämna veckor.

  Ändring i schemat

  • Schemaändring ska inlämnas så snart en ändring av arbetstiden är känd. Det görs via barnomsorgswebben.Öppnas i nytt fönster
  • Uppgifterna på schemat ska endast avse “normala” arbetsveckor.
  • Tillfällig schemaändring ska endast meddelas personalen, där ditt barn har sin placering.

  Tillfälliga schemaändringar är t.ex:

  • kompledighet eller motsvarande
  • helger
  • ledigheter vid första maj och Kristi Himmelfärdsdag
  • ferier; såsom sport-, påsk-, sommar-, höst-, och jullov
  • semester

  Ändring av schematider på grund av till exempel tillfälligt övertidsarbete, meddelas endast till förskolechef eller rektor, som har rätt att själva besluta om möjlighet finns att ta emot barnet på extra tid. Förskoleverksamhet/fritids ska så långt det är möjligt tillmötesgå föräldrarnas önskemål.

  Om du är i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid dvs efter kl 18.00 på vardagar till kl 08.00 på lördagar kan vi erbjuda nattbarnomsorg i hemmet. För mer information läs här.

 • Registrera inkomst

  För att du ska få rätt avgift för ditt barn i barnomsorgen är du skyldig att lämna aktuell inkomstuppgift i barnomsorgswebbenÖppnas i nytt fönster. Hushållets gemensamma årsinkomst/12 är det belopp som avgiften baseras på, dvs din årsinkomst dividerat på 12 månader.

  Alla som uppbär inkomst på samma folkbokföringsadress räknas till hushållet. Även ny sammanboendes inkomst ska räknas in i hushållet.

  Om vårdnadshavare har varsin plats i barnomsorgen för sitt/sina barn, delad fakturaÖppnas i nytt fönster, påverkas hushållen av lämnade inkomstuppgifter. Läs härÖppnas i nytt fönster för mer information hur avgiften räknas ut vid delad faktura.

  Skolkontoret kontrollerar årligen retroaktivt inlämnad inkomstuppgift mot taxerad årsinkomst hos Skatteverket.

 • Vad händer när jag inte har någon inkomst att registrera?

  I samband med att du lämnar 0:- i månadsinkomst i barnomsorgswebben behöver Skolkontoret ett intyg från dig. Om du har försörjningsstöd behöver du be handläggare på Socialkontoret om ett intyg som styrker 0:- i inkomst.

  Andra intyg som kan vara aktuellt är t ex från CSN, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, som styrker din lämnade inkomstuppgift. På intyget ska ditt namn och personnumer tydligt framgå.
  Om inget intyg inkommer till Skolkontoret kommer du debiteras maxavgift för barnomsorg.
  Har den ena inkomsttagaren i hushållet nått maxbeloppet på 49 280 kr/månad (brutto) läggs den andra inkomsttagaren i hushållet på maxbelopp för att undvika att få inkomstförfrågan.

  Intyget skickas till:
  Trosa kommun
  Skolkontoret
  619 80 TROSA

  eller maila intyget till trosaskolkontor@trosa.se

  Den inkomstuppgift varje inkomsttagare i hushållet ska lägga in är årsinkomst/12.

  Vid Skolkontorets årliga inkomstkontroll korrigeras inbetald barnomorgsavgift mot din taxerade årsinkomst.

Marit Bagger

Administratör barnomsorg och skola

Telefonnummer
0156-520 95

Öppettider

Telefon- och besökstid
Mån-fre kl. 8-12

Åsa Friberg

Administrativ assistent barnomsorg/skola

Telefonnummer
0156-523 56

Öppettider

Telefon- och besökstid
Mån-fre kl. 8-12