Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Barn- och elevhälsan

Trosa kommun har ett barn- och elevhälsoteam med skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra.

Om Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan, och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål. Våra specialpedagoger arbetar även mot förskolorna.

Kontakta din förskola eller skola för att få hjälp av oss. Vem från barn- och elevhälsoteamet som hör till vilken skola ser du längre ner på denna sida.

Handlingsplan för närvaro

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär också en skyldighet för vårdnadshavarna att se till att deras barn går till skolan och en skyldighet för skolan och kommunen att kontrollera att alla skolpliktiga barn som bor i kommunen fullgör sin skolplikt.

Taina de Mander

Tf enhetschef barn- och elevhälsan

Telefonnummer
0156-523 80

Arbetar måndagar, tisdagar och onsdagar.

Kuratorer och skolpsykologer

Malin Andreassen
Kurator på Hedeby- och Tomtaklintskolan
0156-521 43
malin.andreasen@trosa.se

Agnieszka Klocek
Psykolog på Skärlag-, Tomtaklint- och Vitalisskolan
0156-523 52
agnieszka.klocek@trosa.se

Johanna Nääs
Kurator på Vitalisskolan och Kyrkskolan
0156-522 57
johanna.naas@trosa.se

Lukasz Klocek
Psykolog på Fornby-, Hedeby- och Kyrkskolan
0156-522 59
lukasz.klocek@trosa.se

Mathilda Rosenwall
Kurator på Fornbyskolan
073-958 62 39
mathilda.rosenwall@trosa.se

Petra Helgesson
Kurator på Skärlag- och Tomtaklintskolan
0156-522 87
petra.helgesson@trosa.se 

Skolsköterskor

Dijana Maamri
Skolsköterska på Vitalisskolan och Kyrkskolan
0156-520 74
dijana.maamri@trosa.se

Lotta Tuomennoro Nystedt
Skolsköterska på Skärlagskolan
0156-522 65
lotta.tuomennoronystedt@trosa.se

Marita Åkander
Skolsköterska på Tomtaklintskolan
0156-522 44
marita.akander@trosa.se

Sofia Torheim Nyström
Skolsköterska på Hedebyskolan
0156-522 93
sofia.torheimNystrom@trosa.se

Sofie Kroon
Skolsköterska på Fornbyskolan
0156-52049
sofie.kroon@trosa.se 

Hanna Tjärnkvist

Logoped förskola och förskoleklass

Skolkontoret

Telefonnummer
072-141 66 18

Linda Eklund

Specialpedagog förskola

Elevhälsan

Telefonnummer
0156 – 520 65

Anna Andersson

Specialpedagog förskola

Barn- och elevhälsa

Telefonnummer
0156 – 520 51