Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosaåns fiskevårdsområde

Trosaåns Fiskevårdsområde (FVO) tillsammans med Trosa kommun och Trosa Amatörfiskeklubb (TAFK) arbetar aktivt för att främja växt – och djurlivet inom FVO. Arbetet syftar till att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske.

FVO sträcker sig från Husby Kvarn i Vagnhärad till utanför Öbolandet i Trosa, men fiskekortet reglerar endast fiske till Trosaåns utlopp vid Smörbyttan,  där allmänt vatten tar vid. Alla fiskevattenägare inom fiskevårdsområdet är medlemmar i Fiskevårdsområdesföreningen.

Karta över fiskevårdsområdet och gällande reglerÖppnas i nytt fönster

Trosaån bevakas av ett antal utbildade tillsynspersoner, som så gott som varje dag gör kontroller av fisket. Dessa har befogenheter, som tillhör tillsynsarbetet. Överträdelser av fiskereglerna beivras genom kontroll och åtgärd. Polis samt kustbevakning kan tillkallas vid behov. Beslag av utrustning kan komma att ske.

Alla intäkter från fiskekorten går till fiskevårdande arbete, t.ex. utsättningar, utbildning mm. FVO, Trosa Amatörfiskeklubb samt Trosa kommun bedriver ett aktivt arbete med att förbättra förutsättningar för all fisk, övriga djur och växter genom ambitionen att restaurera Trosaån och skapa fredningsområden för lekande fisk. För att underhålla den befintliga havsöringsstammen sätts det årligen ut omkring 2000-3000 havsöringar i ån.

Fiskekort

Fiskekort köps digitalt via ifiske.seÖppnas i nytt fönster

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24