Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosaåns fiskevårdsområde

Trosaåns Fiskevårdsområde (FVO) tillsammans med Trosa kommun och Trosa Amatörfiskeklubb (TAFK) arbetar aktivt för att bevara och utveckla Trosaåns biologiska mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske.

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Vagnhärad till utanför Öbolandet i Trosa, men fiskekortet reglerar endast fiske från järnvägsbron i Vagnhärad till Trosaåns utlopp där allmänt vatten tar vid. Alla fiskevattenägare inom fiskevårdsområdet är medlemmar i föreningen.

Trosaån bevakas av ett antal utbildade tillsynspersoner, som så gott som varje dag gör kontroller av fisket. De har befogenheter som tillhör tillsynsarbetet och överträdelser av fiskereglerna beivras genom kontroll och åtgärd. Polis samt kustbevakning kan tillkallas vid behov och beslag av utrustning kan komma att ske.

Se aktuella fiskeregler och kartor här.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24