Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Katter och hundar

Om att du misstänker att djur far illa ska du vända dig till Länsstyrelsen i Södermanland 0155-26 40 00. De har tillsyn över djurskyddet i Trosa kommun.

Miljökontoret handlägger endast ärenden där katter eller hundar upplevs som störande för allmänheten, exempelvis skällande hundar. Ni har dock alltid möjlighet att ringa och rådgöra med oss på kontoret.

Katter

En familj kan ha upp till några stycken katter och det skall accepteras att de rör sig fritt utomhus. Allergirisken då en katt passerar tomten skall anses som en ringa störning och är inte en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Det är fastighetsägarens uppgift att freda sig från att en katt tränger sig in i hus, ligger på sittdynor i trädgården, orsakar avföring i trädgårdsland och rabatter med mera. Lag och praxis ger katten denna rörelsefrihet.

När det gäller herrelösa katter ska man vara medveten om att den som matar katten är skyldig att sköta den i enlighet med djurskyddslagstiftningen.

Ni är alltid välkomna att ringa oss för att diskutera just ert problem. Vi gör alltid en bedömning i varje enskilt fall.

Hundar

Du måste alltid ha kontroll på din hund, även på platser där hunden inte behöver vara kopplad. Om hunden orsakar skada är du som ägare alltid ersättningsskyldig.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hundar hållas kopplade i områden där det finns vilt. Under resten av året måste hunden hållas under uppsikt och får inte springa löst okontrollerat. På offentliga platser ska hunden hållas kopplad.

Från 1 januari, 2001 måste alla hundar vara id-märkta och dess ägare vara registrerade i ett centralt register så polisen lättare kan finna ägare till bortsprungna hundar eller hundar som orsakat skada.

Det är också viktigt att dina grannar inte störs av långvarigt skällande. Du kan till exempel fråga dina grannar om din hund skäller mycket när du inte är hemma. Om en hund stör omgivningen kan miljökontoret starta en utredning och vidta åtgärder mot hundägaren.

Det är polisen du ska kontakta om du påträffar aggressiva hundar eller lösspringande hundar utan sin ägare.

Mer information


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun
Anmäl bristande djurhållning
Tillsyn över hundar och katter

Emily San Martin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-520 00

Öppettider

Föräldraledig