Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vilda djur

Vilt är beteckning på alla slags vilda däggdjur och vilda fåglar. De flesta vilda arterna är fredade under hela eller del av året. Vilda djur har sedan länge vant sig vid tätortsmiljöer och söker sig gärna dit för att leta efter lättåtkomlig föda och för att kunna vila ostört i skydd.

För mer information om hantering av vilda djur, läs Anvisningar för hantering av vilda djur.

Sjuka eller döda djur

Då och då händer att vilda djur skadas eller insjuknar och blir liggande på en plats som kan vara olämplig. Har det hamnat ett dött djur i din egen trädgård kan du om möjligt gräva ner det. Är det inte praktiskt möjligt kan du vända dig till kommunen via Kontaktcenter för att få hjälp att forsla bort djuret. Om det rör sig om ett större dött djur på allmän plats kan du också kontakta kommunen.

Kommunen har ett antal viltvårdare med tillstånd att använda skjutvapen inom planlagt område samt i övrigt tätbebyggt område för att avliva vilda djur. Utanför dessa områden ska du i första hand vända dig till den som har jakträtten.

I trafiken

Om du ser ett djur som skadats eller dödats i trafiken ska du kontakta polisen. Den som kör på ett djur måste rapportera det till polisen på tel. 114 14. Alla viltolyckor måste rapporteras, oavsett om djuret är skadat eller inte. Rapporteringsplikten gäller för älg, rådjur, vildsvin, dovhjort, kronhjort, björn, varg, utter, järv, örn och mufflon. Att inte anmäla är straffbart. Mer information och råd vid en viltolycka finns på polisens webbplats.

Avgifter

Vid Kommunfullmäktige 2015-09-23 antogs följande taxa och regler för nyttjande av viltvårdare i Trosa kommun:

Prislista för nyttjande av kommunens viltvårdare

Uthyrning av fällor: 500 kr/två veckor
Tillkommer avgift med 300 kr/dag för tillsyn av fälla.
Hämtning av dött djur: 500 kr/st. Avses då fällfångst har skett (ingen avgift för dött rådjur).

Fågelproblem: 300 kr/besök

Utryckning/konsultation: 300 kr/besök

Vid konsultation där fastighetsägaren påträffat skadat vilt djur och kommunens viltvårdare bedömer att djuret måste avlivas enligt jaktförordningen utgår ingen avgift. I de fall då fastighetsägaren ej kan gräva ner eller bortforsla ett påträffat dött vilt djur på sin fastighet utgår ingen avgift.

Inom detaljplanlagt område krävs polistillstånd för att få avlossa skott. När det gäller vilda djur som orsakar skada utomhus så är det fastighetsägarens ansvar.