Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Begravning av djur

Begravning av häst

Från och med 1 februari 2015 krävs det inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att begrava en häst på den egna fastigheten. Däremot gäller att val av plats ska väljas med omsorg så att risker för människors och djurs hälsa förebyggs och minimeras.

Val av plats

  • Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn eller annan dricksvattentäkt ska vara mer än 100 meter.
  • Avstånd till vattenförande dike eller vattendrag ska vara mer än 50 meter.
  • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Marken ska helst bestå av lera.
  • Graven ska vara tillräckligt djup, minst 1,5 meter, så att vilda djur inte kan gräva upp hästen.
  • Graven får inte placeras inom ett vattenskyddsområde eller vid en fornlämning.
  • Observera att andra åtgärder kan krävas vid risk för spridning av smittsam sjukdom. Vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom ska ni kontakta en veterinär.

Dokumentation

Dokumentation på mängd och art av djur som grävts ned samt datum och plats för nedgrävning ska upprättas och sparas i minst 2 år.

Hästpass

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska hästpasset ogiltigförklaras och makuleras. Passet ska skickas tillbaka till den organisation som utfärdat det.

Begravning av sällskapsdjur

Du får gräva ned döda sällskapsdjur om djuret dött av naturliga skäl. Graven ska vara så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Tillståndet gäller små sällskapsdjur som hamster, marsvin, undulat och större sällskapsdjur som katt och hund. Även minigris och dvärgget får grävas ned. De lite större djuren kan lämnas in hos veterinären för kremering. I Vagnhärad har en minneslund för sällskapsdjur skapats där det går bra att begrava eller sprida aska.

Om djuret dött av potentiellt smittsam sjukdom bör länsveterinären kontaktasÖppnas i nytt fönster.

Mer information

Jordbruksverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster

Susanne Rosqvist

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97