Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Eldning i Trosa kommun

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Det gäller alla typer av avfall. Grövre vedartat trädgårdsavfall och obehandlat trä kan användas som ved i den egna pannan men ska inte eldas i så kallad öppen förbränning. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott. Anledning är att skadliga ämnen sprids i miljön och orsakar obehag för personer i omgivningen. Undantag från eldningsförbudet är mindre mängder trädgårdsavfall.

För valborgsmässoeldar eller liknande ska räddningstjänsten och polisen kontaktas. Materialet får endast bestå av kvistar, annat trädgårdsavfall eller rent trä. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brand- och renhållningsföreskrifter eller utfärdade eldningsförbud.

Eldning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras i egen kompost eller lämnas till kommunens återvinningscentral Korslöt. Har du inte möjlighet att kompostera eller återvinna trädgårdsavfallet får eldning i form av ris, kvistar och grenar ske under förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Det är du som eldar som är ansvarig för att grannar eller andra i närheten inte störs. Se därför till att det som ska eldas är torrt och undvik att elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som orsakar stora mängder rök.

Eldning av trädgårdsavfall inom område med detaljplan är dock förbjudet mellan den 1 juni – 31 augusti samt när räddningstjänsten beslutar om eldningsförbud. Eldningsförbudet kan även gälla de delar av kommunen som ligger utanför område med detaljplan.

Tänk på att det råder permanent eldningsförbud av trädgårdsavfall i Trosa innerstad. Läs mer om eldning hos vår räddningstjänst.Öppnas i nytt fönster Hur eldning av trädgårdsavfall får gå till regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Område med permanent eldningsförbud, Trosa innerstad: