Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen (förteckning över styrdokument) innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Trosa kommun.

I Trosa kommuns författningssamling finns styrdokument som är bindande föreskrifter (t.ex. taxor, ordningsföreskrifter och reglementen) och styrdokument som inte är bindande (t.ex. policydokument och riktlinjer). Enligt kommunallagen ska bindande föreskrifter publiceras på hemsidan, de finns indelade under respektive ansvarig nämnd. De följer samma indelning som författningssamlingen. Trosa kommun publicerar även övriga styrdokument på hemsidan.

Om du inte hittar det dokument du söker kan du kontakta kanslienheten, tel. 0156-520 00 eller e-post: trosa@trosa.se.