Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kommunala råd

Äldre- och omsorgsrådet

Äldre- och omsorgsrådet är ett organ för samråd mellan kommunen och pensionärsföreningarna i äldrefrågor samt organisationerna för personer med funktionsnedsättning. Rådet är också en inomkommunal remissinstans och har förslagsrätt till kommunstyrelse och nämnder. Kommunen ska informera rådet om verksamhet, planerade förändringar och åtgärder som rör pensionärer samt funktionsnedsatta.

Rådet är organisatoriskt sett knutet till kommunstyrelsen och består av ordförande, vice ordförande, ledamot samt representanter från fem pensionärsorganisationer och tre handikapporganisationer.

Ordförande i pensionärsrådet är Helena Koch (M).

För organisationer som önskar medverka i rådet går det bra att kontaka nämndsekreterare Kerstin Wisén.

Helena Koch (M)

Ordförande

Mobilnummer
070-662 19 26

Kerstin Wisén

Överförmyndarhandläggare och nämndsekreterare

Telefonnummer
0156-520 82