Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 folkvalda ledamöter och 23 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, skattesats och budget.

Kommunfullmäktige utser de personer som skall sitta i kommunstyrelsen, i de olika nämnderna samt revisorer som har till uppgift att granska den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige sammanträder ca sex gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten, så är du intresserad av att lyssna på debatten i fullmäktige är du varmt välkommen!

Kommunfullmäktiges arbete leds av ett presidium, bestående av ordförande Ann Larson(M), 1:e vice ordförande och 2:e vice. Presidiet som valdes 2022 tillträdde vid sammanträdet 9/11 2022.

Kommunfullmäktige 2022-2026.

Ann Larson (M)

Fullmäktiges ordförande

Mobilnummer
070- 662 37 04

Helena Edenborg

Enhetschef Kanslienheten/Kontaktcenter

Telefonnummer
0156-520 06