Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Enligt lag måste kommunen dessutom informera sina kommunmedlemmar om tid och plats för dessa sammanträden. Det gör på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska hållas bakom stängda dörrar. Kommunerna har dock rätt att avgöra om de ändå ska vara öppna. I Trosa har sådant beslut fattats och därför är kommunstyrelsens och de flesta nämnders sammanträden öppna för allmänheten. Samhällsbyggnadsnämnden och utskottens sammanträden är undantagna och är stängda för allmänheten.

Vad innebär öppna sammanträden?

Ett öppet sammanträde innebär att allmänheten kan komma och lyssna på kommunstyrelsens eller nämndens överläggningar och beslut. En besökare har däremot inte rätt att yttra sig vid sammanträdena.

Undantag från öppenheten

Handläggning av ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller ärenden som omfattas av sekretess ska alltid hållas bakom stängda dörrar. Om sådana ärenden behandlas under ett annars öppet möte måste allmänheten lämna lokalen. Oftast förläggs sådana ärenden sist under sammanträdet. Det framgår också av kallelsen till sammanträdet vilka ärendepunkter som inte är öppna.

Helena Edenborg

Enhetschef Kanslienheten/Kontaktcenter

Telefonnummer
0156-520 06