Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Familjerådgivning

Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Vi arbetar med att hjälpa till att finna nya lösningar på problem som separation, otrohet, olikheter, konflikter, kommunikation, sex, mina/dina barn mm.

För par där separation är aktuellt är målet att motverka destruktiva processer och minska negativa konsekvenserna för berörda, inte minst barnen, samt att underlätta och stödja ett gemensamt föräldraansvar.

Varje besök kostar 300 kr med rätt till avgiftsbefrielse vid särskilda skäl.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.

Tidsbokning Nyköpings familjerådgivning

Telefonnummer
0155-312 33

Besöksadress

Östra Kvarngatan 26 i Nyköping

Öppettider

Måndag-onsdag kl 09.00-10.00
Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Nu finns möjligheten att få familjerådgivning/parsamtal över telefon och via videosamtal.

Väntetiden till första besöket är max tre veckor och ofta kortare. Är du och din familj i en ordentlig kris kan ni få komma på besök snabbt.