Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter ska ägnas särskild uppmärksamhet från miljökontoret. Detta innebär att de anmälningspliktiga verksamheterna har en tätare tillsynsintervall. Det ställs också mer omfattande krav på anmälningspliktiga verksamheter jämfört med verksamheter som inte är det.

Om du avser att starta en verksamhet som är anmälningspliktig ska du inkomma med en anmälan till miljökontoret senast sex veckor innan du planerar att påbörja din verksamhet. Att bedriva en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken utan att ha anmält det till miljökontoret är förenligt med en miljösanktionsavgift.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31