Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skola och förskola

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Miljökontoret bedriver årlig tillsyn av samtliga skolor och förskolor i kommunen. Vid tillsyn av skolor och förskolor kontrolleras det att barnen och eleverna vistas i en hälsosam miljö både inom- och utomhus. Bland annat kontrollerar vi att verksamheten har goda rutiner för att själva förebygga och vid behov avhjälpa olägenheter.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31