Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bassängbad

Bassänger, pooler och tunnor som omfattas av anmälningsplikt är de anläggningar som är upplåtna åt allmänheten, eller som används av många människor. Ett anmälningspliktigt bassängbad kan därför vara allt från ett badhus till en badtunna som används av samfälligheten eller liknande. Bassängbad är föremål för miljökontorets tillsyn eftersom att det är en miljö där smitta kan uppstå. De risker som finns förebyggs genom att verksamhetsutövaren har goda rutiner avseende hygien, städning och för att kontrollera vattenkvaliteten.

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt är du välkommen att kontakta miljökontoret. Vad anmälan ska innehålla framgår i e-tjänstenÖppnas i nytt fönster där verksamheten enklast anmäls. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbadÖppnas i nytt fönster innehåller mer information om vilka lagar som omfattar bassängbad och vad du som verksamhetsutövare behöver tänka på.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31