Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Gator och vägar

I huvudsak ansvarar Trosa kommun, Trafikverket och olika väg- eller samfällighetsföreningar för gator och vägar i kommunen. Förenklat ligger gator i tätorterna och vägar är allt utanför. I stort är det kommunen som ansvarar för gator och Trafikverket för större vägar och vägföreningar mindre vägar i specifika områden utanför tätorten.

Väghållare

I centrala Trosa ansvarar kommunen för de flesta gator. Västerut slutar kommunens ansvar där Utterviksvägen från Lagnö ansluter till Västerljungsvägen.

I Vagnhärad ansvarar Trafikverket för Stationsvägen och Kalkbruksvägen, medan de flesta övriga gator är kommunala.

I Västerljung hör Västerleden till Trafikverket, medan övriga gator är kommunala.

Vägbidrag

Trosa kommun betalar ut bidrag till enskilda vägföreningar inom kommunen för drift och underhåll av vägar. Ansökan om bidrag skickas in till tekniska enheten under hösten via mail till tekniska@trosa.se som utreder om föreningen eller ägaren av vägen är berättigad ett bidrag för skötseln. Förstagångssökare ska presentera att man uppfyller de krav som ställs där även karta och kontaktuppgifter till vägansvarig ska vara med.

 • Kriterier för att få vägbidrag
  • Väg ska vara öppen för allmän trafik året om och vara i sådant skick att de kan trafikeras.
  • Bidrag till vägar där vägen i hela sin längd är utfartsväg för fast året runt boende. Med fast året runt boende avses person som är mantalsskriven där.
  • Bidrag utgår endast till väg med totallängd om minst 300 meter.
  • Bidrag utgår inte till intern förbindelseväg i radhusområden, motsvarande inom kommunens tätorter.
  • Bidrag utgår inte till gång och cykelvägar.
  • Bidraget ska täcka en del av drift och underhållskostnader för enskilda vägar där väghållare är annan en stat och kommun.
  • Bidrag utgår till vägar inom vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar där Trafikverket redan betalar ut vägbidrag enligt förteckning som årligen upprättas av Trafikverket.