Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Parkering

I Trosa kommun finns flera olika typer av parkeringar beroende på om du ska genomföra ett snabbt ärende eller vara ute till havs flera dagar i sträck. Vi har även laddplatser, husbilsplatser och parkering för din MC. Under sommaren och vid särskilda evenemang kan ytterligare parkeringar öppnas upp.

 • Tidsbegränsad parkering

  “P” betyder att parkering är tillåten söndag/helgdag samt dag före söndag/helgdag i en följd. På vardagar är parkeringstiden dock begränsad till 24 timmar. I centrum är tillåten parkeringstid ofta kortare för att ge fler möjlighet att parkera och uträtta ärenden. Detta anges i så fall med särskild tilläggsskylt under P-skylten. Vid småbåtshamnen finns några platser där parkering tillåts 7 dygn i följd. Laddplatserna för parkering och laddning av el- eller hybridbil är tidsbegränsade mellan 2-12 timmar.

 • Parkeringsskiva (P-skiva)

  Parkeringsskiva skall används där detta särskilt skyltats. P-skivan kan användas vid tillåten parkeringstid minst 30 minuter men mindre än 12 timmar. Även andra kommuners och andra typer av p-skivor får användas.

  Vid parkering ska pilen på P-skivan ställs in på närmast följande hel- eller halvtimme. Om parkering påbörjas före det att tidsbegränsningen börjar gälla skall p-skivan ställas in på den tid tidsbegränsningen börjar gälla.

  P-skiva finns i regel att hämta i närliggande butiker, bensinstationer, Trosa turistcenter, biblioteken och i kommunens kontaktcenter på Västra Långgatan 4. Trosa kommuns p-skiva är gratis.

 • Parkering i Trosa tätort

  I centrum är tillåten parkeringstid begränsad till 1, 2 eller 4 timmar. Där ska parkeringsskiva användas. På parkeringar utanför centrum är tillåten parkeringstid oftast 24 timmar, vardagar.

  Om de centrala platserna är upptagna hänvisar vi till infartsparkering vid cirkulations­plats väg 218, som vi också kallar Trosaporten.

  Långtidsparkering, 7 dygn, finns på Västra hamnplan.

  Större allmänna parkeringsplatser i Trosa

  Högbergsgatan 36–38
  Busstorget i Trosa centrum
  Gästhamnen
  Uddbergagatan vid bussvändplatsen
  Viktoriagatan 16–18 vid Stadshotellet
  Nyängsvägen/Trosaporten, infarten till Trosa (långtidsparkering)

  Se parkeringsplatserna i Trosa på Google MapsÖppnas i nytt fönster

 • Parkering i Vagnhärad

  En större parkeringsplats finns vid Vagnhärads station. Där är det tillåtet att stå 7 dygn i sträck. Vid Lånestahallen, på Midgårdsvägen, finns parkeringsplatser för 24 timmar på vardagar och obegränsad parkeringstid under helger. Lokalgator i Vagnhärad ger ytterligare möjligheter för dig som vill parkera över dagen. Vagnhärads torg har korttidsparkering för dig som ska besöka handeln och andra verksamheter kring torget.

  Se parkeringsplatserna i Vagnhärad på Google MapsÖppnas i nytt fönster

 • MC-parkering

  Särskilda platser för MC-parkering finns på infartsparkeringen vid Nyängsvägen, vid korsningen Västra Långgatan-Viktoriagatan samt parkeringen vid Östermalmsvägen i Trosa. Inom en zon i centrum är parkering förbjuden med undantag för särskilt markerade platser, oftast under kortare tid. På många platser utanför Trosa centrum kan man dessutom parkera på gatorna om inte annat anges med vägmärken.

 • Laddplatser

  I Trosa kommun sker laddning av el- och hybridbil samt betalning via InChargeÖppnas i nytt fönster.

  • Centrumvägens parkering: 8 uttag anläggs under våren 2023.
  • Vagnhärads torg: 2 uttag, tidsbegränsning 2 timmar i följd mellan kl. 08.00-21.00 alla dagar i veckan.
  • Stationsparkeringen: 4 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Infartsparkeringen Nyängsvägen: 2 uttag, tidsbegränsning 12 timmar i följd mellan kl. 06.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Högbergsgatans parkering: 6 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Östermalmsvägens parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.
  • Uddbergagatans parkering: 2 uttag, tidsbegränsning 6 timmar i följd mellan kl. 10.00-18.00 alla dagar i veckan.

  uppladdning.nuÖppnas i nytt fönster hittar du karta och mer information gällande laddplatser över hela landet.

 • Husbilsparkering

  I Trosa gästhamn finns det 6 platser med el och vid ABC-bryggorna 13 platser utan el. För mer information om dessa platser och faciliteter besök Trosa gästhamns hemsidaÖppnas i nytt fönster.

  På Trosa havsbad och camping finns det en avgiftsbelagd campingplats för husbilar, tält och husvagnar. Läs mer om Trosa havsbad genom att besöka deras hemsida.Öppnas i nytt fönster

  Vid Gustavsbergsgatan finns det cirka 10 husbilplatser där du parkerar gratis i max 24 timmar. Se husbilsparkeringarna på Google Maps.Öppnas i nytt fönster

  Annan parkering till husbilar

  Om ovan nämnda ställplatser är fulla hänvisar vi till infartsparkeringen vid väg 218, i höjd med ICA Kvantum Trossen, samt parkeringen vid Trosa kvarn. På båda dessa platser är det gratis att parkera, men med en begränsning på max 24 timmar. Återvinningsstation för förpackningar och textilier finns i direkt anslutning. Ingen övrig service erbjuds på denna plats.

  För mer information om husbilsparkeringar besök Trosa turistcenters hemsida.Öppnas i nytt fönster

  Räddningstjänsten rekommenderar

  Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra (4) meter.

  Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

 • Parkeringsavgifter och övervakning

  Parkering på allmänna parkeringsplatser inom kommunen är avgiftsfri. Att parkera fel kan dock kosta 500 eller 800 kr.

  Trosa kommun har parkeringsövervakning. Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning ska du vända dig till närpolisen i Vagnhärad, adress: Vagnhärad Torget 1.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Du som har betydande gångsvårigheter är berättigad till att söka ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna.

  Platser där tillståndet gäller

  • På allmän parkeringsplats.
  • På parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har skylt med handikapp-symbol. P-skiva ska användas om det står så vid platsen och du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller.
  • Du får parkera högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Du får parkera i högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.
  • På den del av gata, väg etc. där det enligt den lokala trafikföreskriften är förbjudet att parkera (parkeringsförbud) eller tidsbegränsad parkering.
  • Du får parkera högst tre timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

  Platser där tillståndet inte gäller

  • På tomtmark – om inte ägaren tillåter det.
  • På platser för visst ändamål, till exempel lastplats eller taxiplats.
  • På vändplats.
  • På plats anvisad för vissa slags fordon, till exempel buss.
  • I gångfartsområde (här får du bara parkera på särskilt anordnad p-plats).
  • På huvudled, om det inte finns lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

  Ansökan

  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör du på särskild blankett till Trosa kommun. Ansökningsunderlag finns att hämta hos Trosa kommuns servicecenter på Västra Långgatan 4 samt hos vårdcentralen.