Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Gång- och cykelvägar

I ekokommunen Trosa kommun är det viktigt att skapa förutsättningar för det lokala resandet via cykel och till fots för att minska biltrafikens negativa miljöpåverkan och förbättra tillgängligheten för personer utan bil. Genom att utöka vårt gång- och cykelvägnät bidrar vi även till att det ska vara enkelt och tryggt för alla att röra sig fritt mellan tätorternas olika delar och till och från grönområden.