Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Snöröjning och halkbekämpning

Vintersäsongen omfattar perioden 15 oktober – 15 april. Trosa kommuns drift- och underhållsentreprenör Orca Entreprenad AB utför snöröjning och halkbekämpning av kommunala gator och vägar samt underhåller Trosa kommuns gator/vägar och gång- och cykelvägar. Trafikverket underhåller Västerleden, Stationsvägen, Kalkbruksvägen och Ådavägen.

Snöröjning

Vid ett snödjup på 5 cm påbörjas snöröjning av huvudgator, gång- och cykelvägar samt trottoarer. När snödjupet visar 7 cm påbörjas plogning av lokalgator och P-platser.

Inom 6 timmar ska huvudvägar med kollektivtrafik samt vägar med hög trafikbelastning vara åtgärdade. Detta gäller även trottoarer samt gång- och cykelvägar. Inom 10 timmar ska lokalgator och parkeringar vara åtgärdade. Kompletterande plogning ska vara utförd inom 12 timmar.

Vid ett kraftigt snöfall prioriteras framkomligheten på huvudgator. Det kan innebära att man ibland måste öppna upp dessa för att senare återkomma för efterplogning och putsning. Att snöröja och sanda hela kommunen efter ett kraftigt snöfall kan ta upp till 12 timmar efter att snöfallet upphört.

Upplagsplats för snö

Om vi får stora snömängder på våra parkeringsplatser, gator, trottoarer och gång- och cykelvägar, behöver snön tippas av på naturmark. I Trosa kommun transporteras snön och tippas intill hundrastgården längs Strandvägen i Trosa, vid Askögatan förbi Vikstensgatan i Trosa, vid Cirkusplatsen i Trosa samt vid Centrumvägen mellan Stenåldersvägen och Bronsåldersvägen i Vagnhärad.

Halkbekämpning

Åtgärder för att bekämpa halka utförs när ett halt väglag uppstått eller när det uppstår en risk för halka. Platser som prioriteras är branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser.

Asfalterade och stenlagda vägar är lättare att halkbekämpa jämfört med träbroar och grusvägar. Därför är det viktigt att man som fotgängare iakttar försiktighet på dessa platser.