Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trafiksäkerhet

Trosa kommun ansvarar för trafiksäkerheten på kommunala gator, trottoarer samt på gång- och cykelvägar. För att gatumiljön ska vara säker och ändamålsenlig sker en kontinuerlig tillsyn av bland annat beläggningar, belysning, trafikmarkeringar och broar.

Gatubelysning

Gatubelysningen i Trosa kommun finns för att du ska kunna hitta, ta dig fram och känna dig trygg och säker på våra gator, vägar, torg och parker. Elen till vår gatubelysning är förnyelsebar och kommer från sol-, vind- eller vattenkraft. Framöver kommer all gatubelysning efter hand att bytas ut till energieffektiva LED-lampor.

I korta perioder kan gatubelysningen vara tänd även dagtid. Då pågår en inventering av trasiga lampor.

Trafiksäkerhetsprojekt

Trosa kommun genomför årligen olika trafiksäkerhetsprojekt. Dessa är främst riktade mot barn och unga inom skolan och syftar till att verka förebyggande.

Informationsprojektet Hjälm femman har fokus på cykelsäkerhet och hjälmanvändning hos våra femteklassare. Projektet genomförs av NTF Sörmland i samarbete med Trosa kommun.

Sedan flera år har Trosa kommun bidragit till Trafikkalendern som arbetar för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö.

Ökad tillgänglighet

Runtom i Trosa kommun sker löpande arbeten med att göra högtrafikerade stråk mer tillgängliga och säkra. Detta genom att bygga ut gatubelysning, sätta taktila och kontrasterade plattor vid övergångar, rusta upp busshållplatser och tydliggöra korsningar och gångvägar med hjälp av kantsten.