Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Asbest

Asbest är benämningen på flertalet mineraler som finns i naturen. På grund av asbestens tekniska förmåga användes det förr i byggnadsmaterial. År 1979 förbjöds användandet av asbest helt och hållet i Sverige, det är därför framför allt i byggmaterial från innan 1979 som asbest kan återfinnas. Asbest kan återfinnas i till exempel ventilationskanaler, rörisolering, eternitskivor på tak och i golvplattor.

Asbest är ofarligt så länge det sitter fast i byggmaterialet. Om asbesten bearbetas, till exempel vid rivning eller renovering, frigörs fibrerna och sprider sig i luften. Asbest kan vid inandning leda till lungsjukdomar, däribland cancer. Om du misstänker att det materialet som du exempelvis ska riva ut kan innehålla asbest, rekommenderar vi dig att ta kontakt med ett bolag som kan analysera materialet för att se om det innehåller asbest, alternativt kontakta ett bolag som utför sanering av asbest.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31