Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Ungefär två miljoner människor beräknas vara påverkade av buller från väg- eller järnvägstrafik i landet. Andra källor till buller kan vara till exempel industrier, ventilation, byggarbeten och grannar.

Om du upplever dig vara störd av buller kan du testa att själv vidta åtgärder för att minska bullernivån i din bostad. Exempel på åtgärder som du själv kan vidta är att sätta upp ljudabsorbenter på väggarna eller inreda din bostad med textilier och mjuka material som exempelvis soffor, mattor och gardiner. Om du själv äger fastigheten som du bor på är förstärkning eller förbättring av väggarnas isolering och att byta till nyare fönster effektiva bullerdämpande åtgärder som du själv kan vidta.

Om de åtgärder som du själv inte vidtagit hjälper, eller om du inte kan vidta åtgärder själv bör du i första hand kontakta den som utför den störande verksamheten. Om du inte får gehör eller om du inte får den hjälp du behöver av den som utför den störande verksamheten är du välkommen att kontakta miljökontoret, eller inkomma med ett klagomål i våra e-tjänster.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31