Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skadedjur

Skadedjur kallas de oönskade djur som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker. Skadedjur kan vara till exempel getingar, vägglöss, råttor, kackerlackor eller möss.

Om du misstänker att skadedjur finns i din bostad har både du som nyttjanderättshavare och du som fastighetsägare ett ansvar. Du som nyttjanderättshavare har ett ansvar för att se till att skadedjuren inte sprids, att meddela fastighetsägaren om problemet och att vara samarbetsvillig vid sanering av din bostad. Du som fastighetsägare har ett ansvar i att förebygga uppkomsten av skadedjur på fastigheten och att åtgärda problemet om skadedjur redan finns i byggnaden.

Miljökontoret kontrollerar genom tillsyn att fastighetsägare har rutiner som fungerar när det gäller att förebygga, upptäcka och avhjälpa förekomsten av skadedjur. Om du som nyttjanderättshavare har skadedjur i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, om du upplever att fastighetsägaren inte ansvarar för att problemet åtgärdas är du välkommen att vända dig till miljökontoret.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31