Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inomhustemperatur

Folkhälsomyndighetens allmänna råd visar på att en inomhustemperatur mellan 20-23 grader är eftersträvansvärt. Enligt råden får det som kallast vara 18 grader, och som varmast 26 grader sommartid eller 28 grader under kortare perioder.

Om du upplever att det är för varmt i din bostad kan du testa följande:

  • Se till att luftintag och frånluftsdon är öppna och rengjorda.
  • Vädra ut med korsdrag under korta perioder.
  • Hissa ned persienner eller markiser, alternativt dra för gardiner.
  • Vädra ut nattetid då det är svalare utomhus.
  • Se till att fönster är stängda på den sida där solen ligger på.
  • Använd fläktar eller portabel luftkonditionering.
  • Stäng av saker i hemmet som alstrar värme.

Om du har testat ovanstående åtgärder och problemet kvarstår kan du kontakta din fastighetsägare. Om du inte får gehör, eller om fastighetsägarens åtgärder inte hjälper är du välkommen att kontakta miljökontoret. Om miljökontoret anser att det finns fog för klagomålet, och om vi bedömer att ditt problem är en olägenhet för hälsan kan vi kräva att fastighetsägaren vidtar åtgärder.

Om du själv äger din bostad men inte fastigheten kan både du och fastighetsägaren vara åtgärdsansvarig. Kontakta miljökontoret för vägledning om ni är osäkra på vem som är ansvarig för att vidta åtgärd.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31