Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anmälningspliktiga lokaler

Följande lokaler kräver anmälan till miljökontoret innan anläggningen tas i bruk. Det kan även behövas bygglov och anmälan om man ändrar användningen av lokalen.

För att få driva eller arrangera krävs anmälan för:

  1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Blankett för anmälan finns att hämta på miljökontoret eller ring 0156-523 05.

Katarina Sjöberg

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97