Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Cisterner

Ny lagstiftning som reglerar cisterner antogs 2003, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Lagen ställer krav på att alla befintliga anläggningar måste besiktigas och det krävs återkommande kontroller. Lagkravet på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel eller spillolja om cisternen är större än 1 kubikmeter. Olika kontrollintervall gäller för olika cisterner.

Susanne Rosqvist

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97