Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Serveringstillstånd

Tillstånd för serveringstillstånd söks hos Miljönämnden i Trosa kommun. Alla som avser att servera och/eller sälja alkohol ska ha ett tillstånd för verksamheten. Ansökan om serveringstillstånd sker via vår e-tjänstÖppnas i nytt fönster. En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd kostar enligt taxa 12 000 kr. Tänk på att skicka in ansökan i god tid. Handläggningstiden från och med att ansökan är komplett är 6 veckor för stadigvarande tillstånd.

Vem kan få tillstånd?

Vid prövning av serveringstillstånd är det så kallade lämplighetskravet viktigt. Här prövas verksamhetsutövarens personliga lämplighet samt verksamheten/bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt. Vidare ska den sökande ha genomgått ett kunskapsprov i alkohollagen i en kommun någon gång under de senaste 3 åren. Den lokal där alkoholen avses serveras ska vara godkänd ur miljösynpunkt och den ska också vara godkänd för allsidig matlagning.

Servering kan ske till allmänheten eller till slutna sällskap, stadigvarande, för vissa perioder eller för visst bestämt datum. I och med nya alkohollagen (2010:1622) kan man även få tillstånd för catering, kryddning av snaps samt provsmakning. Ansökan eller anmälan sker via vår e-tjänst.

Måste jag söka tillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga tre krav är uppfyllda:

  1. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Tillsyn

Trosa kommun och polismyndigheten är de lokala tillsynsmyndigheterna och tillsynen avser både yttre, inre och förebyggande tillsyn av verksamheter som innehar alkoholtillstånd.
Den yttre tillsynen sker på plats på serveringsstället för att kontrollera att man följer bestämmelserna i lagen. Framförallt kontrolleras att ingen underårig blir serverad alkoholdrycker, att ingen överservering sker och att bestämmelserna kring ordning och nykterhet efterlevs. Även kontroll av marknadsföring, serveringsansvarig personal och matkravet sker vid yttre tillsyn.

Inre tillsyn handlar bl.a. om kontroll av bokföring, skatter och avgifter som verksamhetsutövaren är skyldig att sköta. Kommunen använder sig at kreditupplysningsföretag som signalerar om brister uppstår.

Taxa, riktlinjer, tillsyn

Mer information

Katarina Sjöberg

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97