Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Om du vill sälja folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter måste du först anmäla det till kommunen. Här får du mer information om hur du ansöker och anmäler försäljning och vad som gäller för att få sälja tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel.

Tobak m.m.

Tobak

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos Miljökontoret. Vid tobaksförsäljning ska Tobakslagens, “Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” bestämmelser efterlevas.  När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

Tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär i korthet:

  • Att tillstånd krävs för att sälja tobak
  • Att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
  • Rökfria utemiljöer

Regler för tobaksförsäljning

Du som säljer tobak ska följa de regler som finns för tobaksförsäljning:

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte langas till någon under 18 år.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • De tobaksvaror som du säljer ska vara märkta på rätt sätt.
  • Du ska följa de regler som finns för hur du får marknadsföra tobak.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti måste detaljhandlare anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, t.ex. vitt snus.

  • Ansök via vår e-tjänst Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter – anmälan – Trosa kommun
  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.
  • På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

E-cigarretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla detta till kommunen innan du börjar. Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas.

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning och överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor. Det här innebär att du som säljer eller överlåter e-cigaretter och e-vätskor med en högre nikotinhalt behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen för att få göra det.

Det gäller produkter som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödsskalle. En e-cigarett som säljs med e-vätska i sig, till exempel en e-cigarett för engångsbruk, omfattas också av bestämmelserna. Klassificeringen ska framgå av säkerhetsdatabladet som tillhör produkterna.

Tillstånd söker du i e-tjänsten ”Ansökan om tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter”.

Folköl

Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen. För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Verksamheten behöver ha ett brett matutbud.

Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel så ska anmälan göras till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna.

Tillsynsavgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig tillsynsavgift.

Den årliga tillsynsavgiften som kommunen debiterar för dessa försäljningsslag är följande: En produktkategori 3000 kr/år, två produktkategorier 3500 kr/år, tre produktkategorier 4000 kr/år och fyra produktkategorier 4500 kr/år.

Rasmus Cederborg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefonnummer
0156-522 31