Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Gatupratare

Regler för uppställning av mindre reklamskyltar typ: ”Gatupratare” på
offentlig plats inom Trosa kommun

Karaktär:

Skylt med fast eller rörlig konstruktion med låg höjd, utplacerad endast under dagtid, avsedd för dagsaktuell butiks- eller restaurangreklam. Skylten skall stå stabilt och bör vara snyggt utformad och anpassad till stadsbilden.

Placering:

På plats invid lokalen reklamen är avsedd för. Då möblerings-zon finns, skall denna användas. Skylten får inte utgöra hinder för gångtrafikanter och rullstolsbundna eller vara till fara för synskadade eller på annat sätt utgöra ett hinder för trafiken.

Bygglov:

Det är inget krav på bygglov för småskyltar.

Markupplåtelse:

Skyltar och skyltanordningar är tillståndspliktiga enligt ordningslagen när de står på offentlig plats. Markupplåtelse söks hos polismyndigheten som remitterar ärendet till kommunen för prövning av lämpligheten. Kommunens medgivande är en förutsättning för tillstånd.

Avgifter:

  • Polisen tar ut en avgift för tillståndet.
  • Kommunen tar ut följande avgifter: 1200 kr/år, 700 kr/3 mån, 500 kr/mån, 100
    kr/dag/plats, min 400 kr/tillfälle.

Affischering:

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.