Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Miljöfarliga verksamheter

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, vatten eller luft eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Susanne Rosqvist

Miljöchef

Telefonnummer
0156-520 97