Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Leverantör till Trosa kommun

Trosa kommun har elektronisk fakturahantering och inläsning av elektroniska fakturor sker via InExchange.

E-faktura

E-fakturaväxel: Inexchange
Företag: Trosa kommun
Organisationsnummer: 212000-2957
Momsregistreringsnummer: SE212000295701
GLN: 7321200029572

Manuell e-faktura

Följande uppgifter ska alltid anges på fakturan:

 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Kommunens referenskod
 • Beställarens namn
 • Företagets namn
 • Företagets organisationsnummer
 • Registreringsnummer för F-skatt och mervärdesskatt
 • Bankgiro/Plusgiro
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Utfört uppdrag

Faktureringsadress

Trosa kommun
619 80 Trosa

Adressen gäller oavsett vilken enhet/avdelning i kommunen som ska faktureras.

Referenskod

En beställare inom kommunen ska vid beställning uppge referenskod bestående av 5 siffror. Saknar ni referens kontakta din beställare.

Faktura

Fakturerings-, expeditions- eller andra typer av administrativa avgifter accepteras ej.

Betalning sker senast trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura.

Fakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras för komplettering innan betalning kan ske. Trosa kommun accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returneras p g a att dessa uppgifter saknas.

Björn Alm

Ekonomichef

Telefonnummer
0156-533 36