Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bredband

Sverige har satt som mål att 98 % av samtliga hushåll och företag skall ha tillgång till bredband med en kapacitet på minst 1000 Mbit/s senast år 2025. Detta är dels ett resultat av att EU vill att fler ges möjligheten till denna typ av anslutning, dels av den digitala agenda som är antagen av staten.

Många anser att frågan om bredband är en fråga om valfrihet, alltså en demokrati- och tillväxtfråga. I Trosa kommun har politiken prioriterat denna fråga sedan 2013 och det finns en tydlig plan för hur kommunen, på egen hand och tillsammans med marknadens aktörer, skall nå regeringens uppsatta mål.

Under 2013 togs en bredbandsstrategi för Trosa kommun fram och under 2019 kommer denna att uppdateras med Trosa kommuns nya mål som är att 98 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till snabbt bredband via fiber senast år 2023.

Under våren 2014 pekades Trosa Fibernät AB (Trofi) ut som det huvudsakliga verktyget för att nå uppsatta mål och Trofi har tillsammans med andra aktörer nått samtliga tidigare uppsatta mål (bl a 90 % tillgänglighet senast år 2018).

Målen i strategin är att:

  • aktivt medverka till förläggning av fiberkanalisation i alla kommundelar
  • aktivt söka alternativa och kreativa lösningar
  • aktivt samverka med marknadens aktörer och intresseorganisationer
  • bevaka öppenheten i samtliga nät inom kommunen
  • använda termen bredband för alla tillräckliga tekniker (inte bara fiber)

Tillkom under 2019 gjorde kravet på att all installation sker efter regelverket Robust Fiber.