Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning är en kostnadsfri rådgivning och hjälp i konsumentfrågor för boende i Trosa kommun.

Vägledningen ger dig råd och upplysningar om hur du gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Vägledning ges såväl före som efter köp av varor och tjänster. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på Nyköping kommuns webbplats.Öppnas i nytt fönster

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst från en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller bara när en konsument ingår avtal med en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller alltså inte vid köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare. Målsättningen är att du efter kontakt med konsumentvägledningen själv ska kunna gå vidare med ärendet, och samtidigt bli en starkare konsument.

Tjänsten konsumentvägledning och konsumentinformation köper Trosa kommun in från Nyköpings kommun.

Konsumentbyråerna

Genom rådgivningsbyråerna kan konsumenter få opartisk vägledning före och efter köp. Byråerna hjälper dig med hur du kan gå tillväga med ett klagomål eller en tvist med ett företag. På deras webbplatser kan du också jämföra produkter och tjänster.

Behöver du vägledning kontakta: