Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Särskilt boende

Om du har stort behov av stöd finns möjlighet att ansöka om plats på särskilt boende. Vid inflyttning till särskilt boende ska du vara mantalsskriven i Trosa kommun. I kommunen finns tre särskilda boenden som även innefattar enheter för personer med demenssjukdom.

Vid de särskilda boendena finns tillgång till personal dygnet runt samt sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Hur ansöker jag om ett boende?

Mer information samt vägledning om hur du ansöker får du genom att kontakta biståndshandläggare vid Vård och omsorg. Tillsammans kommer ni att diskutera vilka alternativ som finns. Du ansöker enkelt om plats på särskilt boende via vår ansökan om vård och omsorgÖppnas i nytt fönster. Vi kommer då att ta kontakt med dig när vi fått din ansökan.

Bostadstillägg

När du blir beviljad en insats från Vård och omsorg skall du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Beslut eller kopia på inskickad ansökan skall skickas in tillsammans med inkomstblanketten. Denna regel är för att din och kommunens kostnad för den beviljade insatsen skall bli rätt.

Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Våra boenden

 • Häradsgården

  På Häradsgården arbetar vi efter Socialtjänstlagens nationella värdegrund. Våra boende ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi har den boende i fokus och tar hänsyn till individuella önskemål och självbestämmande.

 • Trosagården

  På Trosagården arbetar vi efter Socialtjänstlagens nationella värdegrund. Våra boende ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi har den boende i fokus och tar hänsyn till individuella önskemål och självbestämmande.

 • Ängsgården

  På Trosagården arbetar vi efter Socialtjänstlagens nationella värdegrund. Våra boende ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi har den boende i fokus och tar hänsyn till individuella önskemål och självbestämmande.

 • Korttidsboende

  Korttidsboende är biståndsbedömt och är oftast ett komplement till hemtjänst i ditt egna hem. Korttidsboende är till för dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd.

  Behov av korttidsboende kan uppstå vid flera tillfällen i livet, exempelvis vid eftervård av en sjukhusvistelse. Det kan vara en period för återhämtning och miljöombyte. Det kan och också vara en del i att stödja och avlasta anhörig eller annan närstående som vårdar dig i hemmet.  Ett beslut om korttidsboende kan också bli aktuellt i avvaktan på beslut om särskilt boende.

 • Trygghetsboende

  Trygghetsboende eller trygghetslägenhet är en bostadsform för äldre personer. I Trosa kommun finns det idag 34 stycken trygghetslägenheter i Trosa stad på Rodergatan 3. På Rodergatan finns det tillgång till matsal, där lunch serveras, samt närhet till Pensionärernas hus.

  Det går idag inte att ställa sig i kö till trygghetsboende då Trosa kommun avser att succesivt avveckla dem för att istället omvandla delar av dem till en annan boendeform. För dig som äldre eller anhörig som söker stöd i bostaden hänvisar vi till vår biståndsbedömning för möjliga åtgärder.

Biståndshandläggare äldreomsorg och LSS

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-522 00

Öppettider

Vardagar mellan 8.30-12.00

Lena Skålberg

Enhetschef Ängsgården

Telefonnummer
0156-520 43

Emelie Littorin

Enhetschef Trosagården

Telefonnummer
0156-521 27

Hanna Fernström Nyberg

Enhetschef Häradsgården

Telefonnummer
0156-521 79