Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hemtjänst

Har du behov av hjälp och stöd för att klara din vardag? Mer information och vägledning om hur du ansöker om hemtjänst får du genom att kontakta en biståndshandläggare vid vård och omsorg. Tillsammans kommer ni att diskutera vilka alternativ som finns.

Vanliga frågor och svar

 • Vad kan jag få för hjälp?

  Hemtjänst kan omfatta personlig omvårdnad, ökad trygghet, hjälp med service eller boendestöd. I viss mån utförs även medicinska insatser inom hemtjänst.

  • Personlig omvårdnad
   Personlig omvårdnad innebär att du kan få hjälp med exempelvis hygien och dusch. Det kan också handla om att få hjälp med att förbereda enklare mat eller få färdiglagad mat hemkörd. Det kan även vara stöd för att komma ut på promenad eller få möjlighet att sitta ner och prata en stund med någon.
  • Service
   Genom hemtjänst kan du få hjälp med olika serviceinsatser som att städa och snygga upp i ditt hem, tvätta och stryka, handla mat i närmaste butik eller få hjälp med ärenden som att handla på apotek.
  • Trygghet
   För att du ska känna dig trygg och säker i ditt hem finns det möjlighet att få trygghetslarm installerat.
   Genom hemtjänst kan du även få kortare besök där någon kommer och tittar till dig eller så kallad telefonservice där någon som ringer till dig en bestämd tid för att höra hur du har det.
  • Trygghet via digital kamera
   Med hjälp av en digital kamera är det möjligt att utöva tillsyn utan att fysiskt vara på plats. Digital tillsyn kan exempelvis ersätta besök på nätterna, vilket i sin tur leder till att den som har tillsyn på natten slipper (eller behöver inte) fysiska besök i bostaden och får en lugnare nattsömn. Personalen har beredskap att vara på plats när det behövs.
  • Boendestöd
   Boendestödet är ett team som vänder sig till dig med psykiskt funktionshinder. Teamet har till uppgift att hjälpa, stödja och utveckla dig i ditt dagliga liv, såväl hemma som ute i samhället. Du kan få hjälp med praktiska sysslor i ditt hem och du kan få stöd för att bryta isolering.
  • Hemsjukvård
   Den som på grund av sjukdom inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvårdsinsatser i sitt hem, så kallad hemsjukvård. Det är personal vid vårdcentralen som gör en medicinsk bedömning om du är i behov av hemsjukvård. För hemsjukvård gäller särskild avgift.
 • Vad kostar hemtjänst?

  Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen. Taxan innebär att avgiftens storlek bestäms utifrån den hjälp eller stöd du blivit beviljad men också beroende på din inkomst. Var och en betalar utifrån sin ekonomiska förmåga dock högst upp till den maxavgift som fastställs varje år. Kostnader för mat och hyra kan tillkomma.

  Genom politiska beslut i Trosa Kommun förekommer avgiftsbefriat stöd och service som exempelvis boendestöd inom Socialpsykiatri och telefonservice.

  Mer information kring avgifter hittar du på sidan om avgifter.

  Hemsjukvårdsavgift

  Personer som får hemsjukvård betalar en månadsavgift alternativt en avgift per besök. Avgiften ingår i maxtaxan för hemtjänst.

  Bostadstillägg

  När du blir beviljad en insats från Vård och omsorg skall du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Beslut eller kopia på inskickad ansökan skall skickas in tillsammans med inkomstblanketten. Denna regel är för att din och kommunens kostnad för den beviljade insatsen skall bli rätt.

  Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

  Här finns en länk till Socialstyrelsen och en broschyr som vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig.Öppnas i nytt fönster Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

  Oletko ikäihminen tai omainen? Tästä esitteestä saat tietoa siitä mitä hoitoa ja hoivaa voit saada,Öppnas i nytt fönster mitä se maksaa, kenen puoleen tulee kääntyä ja miten menettelet jos olet tyytymätön päätökseen tai avustustoimenpiteen toteuttamiseen. Löydät myös lyhyehkön selityksen niistä laeista ja määräyksistä jotka sääntelevät hoitoa ja hoivaa.

 • Vem har rätt till hemtjänst?

  Hemtjänst kan beviljas på grund av fysiska, psykiska eller sociala skäl som gör att du inte klarar de dagliga göromålen på egen hand. Biståndshandläggare vid Vård och omsorg, utreder och bedömer i samråd med dig vilken hjälp du behöver.

Jessica Wolfenstein

Enhetschef Hemtjänst Trosa

Telefonnummer
0156-520 98

Malin Skålberg

Enhetschef hemtjänsten Vagnhärad

Telefonnummer
0156-520 63