Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hemtjänst

Har du behov av hjälp och stöd för att klara din vardag? Mer information och vägledning om hur du ansöker om hemtjänst får du genom att kontakta en biståndshandläggare vid vård och omsorg. Tillsammans kommer ni att diskutera vilka alternativ som finns.

Vanliga frågor och svar

 • Vad kan jag få för hjälp?

  Hemtjänst kan omfatta personlig omvårdnad, ökad trygghet eller hjälp med service. I viss mån utförs även medicinska insatser inom hemtjänst.

  Personlig omvårdnad

  Personlig omvårdnad innebär att du kan få hjälp med exempelvis hygien och dusch. Det kan också handla om att få hjälp med att förbereda enklare mat. Det kan även vara stöd för att komma ut på promenad eller få möjlighet att sitta ner och prata en stund med någon.

  Service

  Genom hemtjänst kan du få hjälp med olika serviceinsatser som att städa och snygga upp i ditt hem, tvätta och stryka, handla mat i närmaste butik eller få hjälp med ärenden som att handla på apotek.

  Trygghet

  För att du ska känna dig trygg och säker i ditt hem finns det möjlighet att få trygghetslarm installerat. Genom hemtjänst kan du även få kortare besök där någon kommer och tittar till dig eller så kallad telefonservice där någon som ringer till dig en bestämd tid för att höra hur du har det.

  Trygghet via digital kamera

  Med hjälp av en digital kamera är det möjligt att utöva tillsyn utan att fysiskt vara på plats. Digital tillsyn kan exempelvis ersätta besök på nätterna, vilket i sin tur leder till att den som har tillsyn på natten slipper (eller behöver inte) fysiska besök i bostaden och får en lugnare nattsömn. Personalen har beredskap att vara på plats när det behövs. Läs mer om tillsyn via trygghetskamera här.

  Trygg hemgång

  Trygg hemgång innebär att du ska kunna komma direkt hem efter exempelvis en sjukhusvistelse. Kommunens hemtjänst ger dig en ökad trygghet genom stöd och träning i ditt eget hem.

  Du möts upp och stöttas av ett team bestående av biståndshandläggare, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut och vid behov sjuksköterska i hemsjukvården.

  • Vi uppmuntrar dig att själv göra det du klarar.
  • Vi stödjer dig i det du inte klarar genom att utföra sysslor tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar.
  • Vi motiverar och uppmuntrar dig till egna val och själv bestämma över din vardag.

  Under 14 dagar planerar du och personalen hur stödet behöver se ut för att din vardag ska bli trygg. Ett uppföljningsmöte sker med biståndshandläggare och omvårdnadspersonal där ni diskuterar ditt behov av eventuellt fortsatt stöd.

  Du betalar en avgift baserad på hur mycket hjälp du får och viken inkomst du har.

  Målsättningen med trygg hemgång är att du ska få ett stöd som gör att du ska kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

 • Vad kostar hemtjänst?

  Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen. Taxan innebär att avgiftens storlek bestäms utifrån den hjälp eller stöd du blivit beviljad men också beroende på din inkomst. Var och en betalar utifrån sin ekonomiska förmåga dock högst upp till den maxavgift som fastställs varje år. Kostnader för mat och hyra kan tillkomma.

  Genom politiska beslut i Trosa Kommun förekommer avgiftsbefriat stöd och service som exempelvis boendestöd inom Socialpsykiatri och telefonservice.

  Mer information kring avgifter hittar du på sidan om avgifter.

  Du kan preliminärt beräkna din avgift och få en uppfattning om vad det skulle kosta dig att få stöd av hemtjänst med hjälp av vår e-tjänst Preliminär beräkning av avgift – hemtjänst.

  Hemsjukvårdsavgift

  Personer som får hemsjukvård betalar en månadsavgift alternativt en avgift per besök. Avgiften ingår i maxtaxan för hemtjänst.

  Bostadstillägg

  När du blir beviljad en insats från Vård och omsorg skall du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Beslut eller kopia på inskickad ansökan skall skickas in tillsammans med inkomstblanketten. Denna regel är för att din och kommunens kostnad för den beviljade insatsen skall bli rätt.

  Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

  Här finns en länk till Socialstyrelsen och en broschyr som vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig.Öppnas i nytt fönster Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

  Oletko ikäihminen tai omainen? Tästä esitteestä saat tietoa siitä mitä hoitoa ja hoivaa voit saada,Öppnas i nytt fönster mitä se maksaa, kenen puoleen tulee kääntyä ja miten menettelet jos olet tyytymätön päätökseen tai avustustoimenpiteen toteuttamiseen. Löydät myös lyhyehkön selityksen niistä laeista ja määräyksistä jotka sääntelevät hoitoa ja hoivaa.

 • Hur fungerar hemtjänst?

  Fast omsorgskontakt

  För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din fasta omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig.

  Genomförandeplan

  Du och din fasta omsorgskontakt planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Uppföljning av planen sker var 6:e månad eller vid behov.

  Utbildad personal

  Personalen i hemtjänsten är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Hemtjänsten arbetar mellan klockan 07.00 och 22.00. Under natten arbetar, oavsett hemtjänstföretag, en patrull. De genomför biståndsbedömda fasta insatser i ditt hem eller utför trygghetsbesök via digital kamera.

  Ditt hem – vår arbetsmiljö

  Ditt hem är personalens arbetsplats. Det är viktigt att personalen arbetar under trygga och säkra förhållanden. Vi kan därför behöva ställa krav på ditt boende så att du eller personalen inte ska skada er.

  Det kan finnas behov av att anpassa ditt hem för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsterapeuten i kommunen kan ge dig råd vad du behöver för hjälpmedel och utrustning och se till att du får det installerat i din bostad. Ommöblering eller annan anpassning i bostaden kan också bli aktuellt. Har du önskemål om hjälpmedel hjälper vi dig med vart du ska vända dig.

  Om du röker är det viktigt att tänka på att inte utsätta personalen för tobaksrök. Har du pälsdjur är vi tacksamma om du har ditt husdjur i ett annat rum under tiden vi hjälper dig.

  Din adress ska vara utmärkt med ett väl synligt husnummer. Det är också viktigt att utebelysningen är tänd och att gång fram till bostaden är skottad under vinterhalvåret.

  Digitala lås

  Genom digitala lås erbjuder vi en tryggare och effektivare hantering av nycklar till dig som har trygghetslarm eller hemtjänst i kommunen.

 • Vem har rätt till hemtjänst?

  Hemtjänst kan beviljas på grund av fysiska, psykiska eller sociala skäl som gör att du inte klarar de dagliga göromålen på egen hand. Biståndshandläggare vid Vård och omsorg, utreder och bedömer i samråd med dig vilken hjälp du behöver.

 • Val och byte av hemtjänstutförande?

  För närvarande har Trosa kommun ingen godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV.

  Läs mer om LOV.

 • Jämför utförare

  Via Äldreguiden kan du jämföra äldreomsorgen i Trosa kommun. Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga. Här får du informationen om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Resultaten hämtas bland annat från brukarundersökningen och enhetsundersökningen.

  Du kan även ta del av Socialstyrelsens öppna jämförelser här.

 • Välfärdsteknik och digitalisering

  Välfärdsteknik och digitalisering kan hjälpa dig att fortsätta leva det liv du vill leva. Enklare, säkrare och tryggare. På sidan Välfärdsteknik och digitalisering kan du hitta exempel på digitala och tekniska hjälpmedel som används i våra verksamheter.

Malin Skålberg

Enhetschef hemtjänsten Vagnhärad

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-520 63

Carola Ånelöv Ingvald

Enhetschef hemtjänst Trosa väster, Tryggbo och natt

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-521 39

Lena Österlund

Enhetschef Hemtjänst östra Trosa

Vård och omsorg

Telefonnummer
0156-520 98