Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom våra verksamheter som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som brukare/patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården och omsorgen blir bättre och säkrare.

Prata direkt med oss i den verksamhet det gäller

Har du synpunkter eller klagomål du vill framföra bör du i första hand framföra dessa till den verksamhet det berör. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Det kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation. Du är också välkommen att komma med idéer och förslag på hur vi kan bli bättre.

Trosa kommuns synpunktshantering

Du kan också lämna in synpunkter eller klagomål via vår digitala synpunktshantering. Det är en e-tjänst och du kan välja om du vill lämna namn eller välja att vara anonym. Observera att om du väljer att vara anonym så kan du inte få återkoppling i ditt ärende.

Synpunkten tas om hand av den som är mest lämpad att svara.

Patientnämnden

Om du tycker att det känns svårt att vända dig direkt till verksamheten kan patientnämnden hjälpa dig. Nämnden behandlar ärenden som handlar om vårdskada från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Gå till patientnämnden i region Sörmland på deras hemsida Patientnämnden – Region Sörmland (regionsormland.se)Öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguiden

Du kan också lämna dina synpunkter och klagomål via 1177. Gå till deras webbplats om du inte är nöjd – 1177Öppnas i nytt fönster