Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kontaktperson

Målet med kontaktperson är att människor med en funktionsvariant ska ha samma villkor som andra, att få vara delaktighet i samhället utifrån sin personlighet behov och önskemål.

Kontaktperson – vad är det?

Många personer med funktionsvarianter (till exempel utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning) saknar ofta vänskapsrelationer och har ett litet socialt nätverk. Därför finns det möjlighet att av kommunen bli beviljad kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktpersonens uppgift är att vara en medmänniska/god vän åt en person med funktionsvariant som behöver hjälp för att komma ut i samhället.

Kontaktpersonens ansvar och uppgifter

Kontaktpersonen har ingen anställning utan ett uppdrag.  Som kontaktperson ska du ha intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid. Det krävs även ett stort engagemang och intresse för andra människor.

Arvode

Du får ett arvode för ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet får du för att du tar ett uppdrag och det skall beskattas. (Enligt SKR) Vi har inget krav på att du har bil eller körkort. Om du skulle vilja använda egen bil under uppdraget utgår inte någon bilersättning och det är din egen trafikförsäkring som gäller.

Tystnadsplikt och sekretess

Som kontaktperson får du ett uppdrag. Regler om tystnadsplikt och sekretess gäller för kontaktpersoner, likväl som för annan personal inom LSS. Det är mycket viktigt att personen med funktionsnedsättning kan lita på sin kontaktperson.

Meningsfullt

Vi hoppas att du känner dig intresserad av och nyfiken på uppdraget som kontaktperson!

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli kontaktperson åt en person med funktionsnedsättning eller om du har några frågor som berör ditt uppdrag.

Vi sätter stor vikt på alla människors lika värde!

Susanna Berndts

Enhetschef LSS

Telefonnummer
0156-521 14

Emina Salkic

Administratör LSS

Telefonnummer
0156-521 86