Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Brottsförebyggande arbete – BRÅ

Trosa kommuns lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) arbetar för en minskad brottslighet och en ökad trygghet.

Det görs bland annat genom att utveckla samarbete och informationsutbyte mellan olika brottsförebyggande aktörer såväl inom den egna organisationen som andra myndigheter och organisationer.

Det finns en samverkansöverenskommelse mellan Trosa kommun och polismyndigheten som ligger till grund för det brottsförebyggande arbetet. Den gemensamma visionen är att Trosa ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i. Målet för vårt gemensamma brottsförebyggande arbete är att minska risken för att brott ska inträffa genom att påverka orsakerna till eller förutsättningarna för brottsligheten. Syftet med samverkan är att tillsammans skapa ett mervärde – att åstadkomma något mer än en part ensam kan åstadkomma.

En trygg och säker kommun är prioriterat för Trosa kommun. Det förebyggande arbetet mot brott och främjandet av trygghet är en grundbult för livskvalitén i en kommun och en viktig anledning till att många väljer att bosätta sig i kommunen.