Hoppa till huvudinnehåll
Sök

VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet “Hesa Fredrik”.

I Trosa kommun har vi ingen stationär “Hesa Fredrik”. Förstärkta antenner för bättre radiomottagning samt en kommunal sms-tjänst är en del av de kompletterande varningssystemen. Staten genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för utbyggnaden av VMA. Läs mer om VMA på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.