Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Krisstöd – Posom

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom eller utanför kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas.

För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Mål och syfte med krisstöd är psykologiskt och socialt omhändertagande och utgör kommunens resurs avseende krisstöd till drabbade och anhöriga vid större olyckor och katastrofer.

Krisstödet har till uppgift att inom Trosa kommuns geografiska område samordna det psykologiska och sociala stödet till de drabbade som behöver stöd, men inte är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Krisstödet kan även agera när invånare i Trosa kommun är inblandade i större olyckor på annan ort.

Krisstödet ska vara ett medmänskligt stöd men kan även hjälpa till med att lösa praktiska problem som är relaterade till olyckan, upprätta samlingsplats med mera.

Krisstödet ersätter inte normal stödjande verksamhet för människor i kris utan är en organisation för extraordinära tillfällen och ska enbart larmas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Lisbeth Lampinen

Socialchef

Telefonnummer
0156-523 49