Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Med anledning av invasionen av Ukraina

Krig i Europa är något vi är ovana vid i Sverige och i synnerhet när det är så nära som Ukraina. Det väcker frågor och oro hos många människor i en tid när händelseutvecklingen går fort och många frågor i nuläget inte har några svar.

Trosa kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och för en nära dialog med ansvariga myndigheter. Det finns en beredskap för möjliga scenarier där vi som kommun kan behöva hjälpa till väldigt konkret, men som i dagsläget inte har behövt verkställas. Nedan följer en del som du som privatperson respektive företagare kan tänka på.

 • Socialkontoret - ett första steg

  För flyktingar som just kommit till Trosa kommun finns Socialkontoret till hands för vägledning och information. Socialkontoret är bemannat vardagar mellan 8.00-17.00, lunchstängt mellan 12.00-13.00 och finns på Industrigatan 8B i Trosa.

  För frågor via mail, vänlig kontakta Lisbeth Lampinen, socialchef:
  lisbeth.lampinen@trosa.se

 • Barnomsorg, skola och utbildning för ukrainska flyktingar

  Vilken rätt till utbildning har barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som söker asyl?

  Läs om hur man går tillväga och vad som gäller på Skolverkets webbplats.Öppnas i nytt fönster

  Efter beslut från Migrationsverket kan barnomsorg respektive val av skola göras på följande blanketter:

  Till ansökan om barnomsorg/skola bifogas dokumentation från Migrationsverket, exempelvis kopia på något av följande: LMA-kort, UT-kort, intyg/kvitto på registrering asylansökan (med ev. AT-UND) eller kopia på beslut om uppehållstillstånd.

  Om du behöver besöka skolkontoret under sommaren är det bra om du bokar en tid då ordinarie bemanningsnivå är lägre under semestertider.

  Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt

 • Hur kan jag hjälpa till?

  Bland de flyktingar som i dagsläget söker sig till Sverige är det cirka 30 % som söker asyl. Trosa kommun och Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt. Trosa kommun har i dagsläget egna resurser för att ta emot eventuella flyktingar, men beroende på händelseutvecklingen kan behovet öka.

  Statliga myndigheter har meddelat att vi som kommun inte får använda oss av privata bostäder för flyktingar som anvisas till Trosa kommun via Migrationsverket. Vi vill därför tacka alla invånare som visat sitt engagemang och erbjudit boendemöjligheter, men vi kommer inte att kunna använda bostäderna och avsluter därför vår sammanställning.

 • Skänka gåvor och uthämtning av kläder och leksaker

  I nuläget har hjälporganisationerna som finns på plats i och runt Ukraina störst behov av pengar då de i dagsläget finns möjlighet att handla på plats. Det hjälper även till att stötta lokala företag samt att det inte kräver samma personalintensiva organisation som när man skänker exempelvis kläder.

  I dagsläget har Trosa kommun inte behov av större gåvor som exempelvis sängar och sängkläder, men beroende på händelseutvecklingen kan behov uppstå. Vi kommer då att meddela det på den här webbsidan samt våra sociala kanaler.

 • Har du ukrainska flyktingar boende hos dig?

  De allra flesta flyktingarna från Ukraina som kommit till Sverige har tagit sig hit på egen hand och vistas i landet på samma premisser som turister. I och med att EU:s massflyktsdirektiv aktiverats har de rätt att arbeta i Sverige, men för att få rätt till exempelvis barnomsorg måste de söka uppehållstillstånd eller asyl hos Migrationsverket. Läs mer om hur man söker uppehållstillstånd eller asyl i Sverige.Öppnas i nytt fönster

  Husdjur: Djur som inte kontrollerats av tullpersonal måste till veterinär

  Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Veterinären kontrollerar djuret och dess handlingar, för att bedöma djurets rabiesstatus.

  Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken. Man kan kontakta vilken veterinär som helst och besöket är kostnadsfritt.

 • Ukrainska flyktingar som vill komma i arbete

  Massflyktsdirektivet ger Ukrainska flyktingar rätt att arbeta, men det är några saker att tänka på.

  Arbetstagarens ansvar

  Arbetstagaren måste registrera sig hos Migrationsverket. Beslut om uppehålls- och arbetstillstånd fattas av Migrationsverket inom några dagar. Läs mer på Migrationsverkets webbplats om hur man går tillväga.Öppnas i nytt fönster

  Arbetsgivarens ansvar

  Du som arbetsgivare måste kontrollera individens rätt att arbeta i Sverige genom uppehålls- och arbetstillstånd från Migrationsverket. Det innefattar även giltighetstiden för det tidsbegränsade tillståndet och att du gör en anmälan till Skatteverket om anställningen. Läs mer om arbetsgivarens ansvar på Skatteverkets webbplatsÖppnas i nytt fönster respektive Migrationsverkets webbplatsÖppnas i nytt fönster.

 • Så pratar du med ditt barn om svåra händelser

  Även barn som inte själva drabbats av en svår händelse kan behöva hjälp att bearbeta det dem hör talas om, till exempel genom tv och internet. Läs mer på Rädda barnens webbplats om hur du kan prata med barn om deras oro.Öppnas i nytt fönster

  Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt

 • Hemberedskap

  Även i vardagen är det bra att ha en hemberedskap. När nu säkerhetsläget i omvärlden försämrats finns det särskild anledning att se över hur du som privatperson kan klara vatten, mat, värme och kommunikation under åtminstone en veckas tid. Läs mer på Msb:s webbplats om hur du kan förbereda dig.Öppnas i nytt fönster

 • Den svenska tigern - var aktsam med att dela vad du ser och läser

  När säkerhetsläget i ett land försämras kan det hända att den egna försvarsmakten i förebyggande syfte förflyttar sig på ett sätt som avviker ifrån ett normalläge. Var återhållsam med att dela den typen av information, det kan gynna fel personer.

  Just nu sprids väldigt mycket desinformation och missinformation. Var källkritisk och dela inte information som inte är bekräftad. Att dela obekräftad information gynnar ofta fel personer.

 • Skyddsrum

  Det finns ett skyddsrum i Trosa kommun som byggdes på 50-talet. Det var i stor utsträckning då och under de kommande två decennierna som staten anlade skyddsrum runt om i Sverige utifrån bedömningar om var det fanns strategiskt utsatta orter. Bedömningen då var att Trosa stad, Vagnhärad och Västerljung inte var prioriterade utifrån skyddsrumsutbyggnaden.

  Skyddsrum är än idag en statlig ansvarsfråga och i stort är inriktningen att man inte ska anlägga fler skyddsrum men däremot underhålla de som finns. Läs mer om skyddsrum på vår hemsida där du även hittar länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Msb, med karta över skyddsrum.

  Msb skriver på sin webbplats ”Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.” Läs mer på Msb:s webbplats.Öppnas i nytt fönster

 • Viktigt Meddelande till Allmänheten

  VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet “Hesa Fredrik”.

  I Trosa kommun har vi ingen stationär “Hesa Fredrik”. Förstärkta antenner för bättre radiomottagning samt en kommunal SMS-tjänst är en del av de kompletterande varningssystemen. Staten genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för utbyggnaden av VMA.

  Hesa-Fredrik är nära knutet till skyddsrum, dvs. skyddsrumsprioriterade kommuner har fasta Hesa-Fredrik. Eftersom Trosa kommun inte är en av staten prioriterad skyddsrumskommun har vi heller ingen fast Hesa-Fredrik.

 • Information from Swedish authorities - Guidance when seeking temporary protection
 • Informationsverige.se – information på ukrainska

  En webbplats med samlad information för dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Trosa kommuns kontaktcenter

Telefonnummer
0156-520 00
Mobilnummer
0156-520 00

Besöksadress

Västra Långgatan 4, 619 80

Öppettider

1/5-31/8 kl 8.00-16.00
1/9-30/4 kl 8.00-17.00
Lunchstängt alla dagar
kl 12.00-13.00

Avvikande öppettider
Dag före helgdag och dag före
jul-, midsommar- och nyårsafton
har vi öppet 08.00-12.00

Midsommar-, jul- och nyårsafton
har vi stängt.