Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Agenda 2030

FN:s generalförsamling antog resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling den 25 september 2015. Alla 193 medlemsländer i FN har därmed förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Agenda 2030 innehåller 17 mål, 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Så här rankar Dagens Samhälle Trosa kommuns arbete med Agenda 2030

Topplista totalt – alla kategorier, 290 kommuner (2022)

 1. Kungsbacka – storstadskommuner
 2. Trosa – städer och stadsnära kommuner
 3. Höganäs – städer och stadsnära kommuner
 4. Jönköping – städer och stadsnära kommuner
 5. Öckerö – storstadskommuner

Städer och stadsnära kommuner, 108 kommuner (2022)

 1. Trosa
 2. Höganäs
 3. Jönköpng
 4. Habo
 5. Uppsala

Vilka parametrar har rankingen utgått ifrån?

 • Dagens Samhälle (DS) har i Agenda 2030-rankningen använt sig av de nyckeltal som Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) tagit fram.
 • Nyckeltalsurvalet sker i Kolada.
 • Dagens Samhälle har endast inkluderat mått på kommunnivå. Måtten har räknats om för att bli mer jämförbara och grupperats i sju kategorier.
 • De mått som kommunen har svårt att styra över har viktats lägre i sammanställningen.
 • Dagens Samhälle har jämfört kommunerna enligt SKR:s kommungruppsindelning.

Elin van Dooren

Kommunekolog

Telefonnummer
0156-520 24